Slovart Music
Slovensky
English
Slovart Music
Novinky
Katalóg
Interpréti
Skladatelia
Podujatia
Objednávka
Služby
O nás
Kontakt
Kde kúpiť naše CD
Ľudovít Rajter

Prof. Dr. h. c. Ľudovít Rajter sa narodil 30.07.1906 Pezinku

V rokoch 1929 - 1933 bol pedagogicky činný na Mestskej hudobnej škole v Bratislave, v rokoch 1933 - 1945 bol prvým dirigentom Maďarského rozhlasu v Budapešti, súčasne v rokoch 1938 - 1945 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole Ferenca Liszta najprv ako mimoriadny, od roku 1941 ako riadny profesor.

V rokoch 1946 - 1949 bol šéfdirigentom Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave. Ako člen Prípravného výboru Slovenskej filharmónie sa podieľal na vzniku tejto významnej národnej kultúrnej inštitúcie, v ktorej v rokoch 1949 - 1976 bol prvým dirigentom (roku 1999 ho Slovenská filharmónia vymenovala za svojho čestného šéfdirigenta). V rokoch 1968 - 1977 bol súbežne opäť šéfdirigentom SOČRu v Bratislave. 1968 - 1969 bol stálym hosťujúcim dirigentom Rozhlasového symfonického orchestra v Bazileji, roku 1991 bol zvolený za doživotného čestného šéfdirigenta Symfonického orchestra Savaria v Szombathelyi. Počas celej svojej dirigentskej kariéry spolupracoval pravidelne s vedúcimi európskymi orchestrami (o. i. Česká filharmonie, Wiener Symphoniker, Berliner Symphonieorchester, Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara). Popri veľkom európskom symfonickom repertoári neúnavne a pravidelne uvádzal hudbu svojich súčasníkov, nevynímajúc desiatky premiér maďarských skladateľov v čase svojho pôsobenia v Maďarsku a neprehľadného množstva premiér kompozícií slovenských skladateľov najmä po roku 1945. Realizoval veľký počet gramofónových, rozhlasových a televíznych nahrávok z oblasti svetového a domáceho repertoáru pre domáce i zahraničné spoločnosti.

Od vzniku Vysokej školy múzických umení v Bratislave roku 1949 až do roku 1976 bol na nej pedagogicky činný, od roku 1951 ako vedúci pedagóg dirigentskej triedy (roku 1991, v rámci rehabilitačných konaní, menovaný profesorom).

Roku 1966 viedol majstrovské dirigentské kurzy Letnej akadémie Mozarteum v Salzburgu, roku 1994 bol vedúcim majstrovských kurzov dirigovania v Orviete (Taliansko). V rokoch 1983 - 1992 pravidelne pracoval na Stretnutiach Slovenskej hudobnej mládeže ako dirigent Orchestra Slovenskej hudobnej mládeže.


V oblasti kompozície predstavuje v slovenskom hudobnom prostredí štýlovo osobitý prejav. Jeho tvorba vyrastá z koreňov viedenskej a budapeštianskej kompozičnej školy (Franz Schmidt, Ernö Dohnányi, Béla Bartók, Alexander Albrecht). Jej charakteristickými črtami sú originalita v rámci pravidiel tradície, prehľadnosť vo forme i harmónii, koncentrovanosť, vyváženosť racionálneho a emocionálneho prvku, zmysel pre humor i lyriku. K najväčšej koncentrácii a čistote jeho kompozičného jazyka dochádza najmä v komorných dielach neskorého tvorivého obdobia.


Ľudovít Rajter je nositeľom početných domácich i zahraničných, štátnych, mestských, kultúrnych a spoločenských vyznamenaní:

Doctor honoris causa, New York College of Music - 1936
Cena mesta Bratislavy - 1949
národný umelec ČSSR - 1989
Cena primátora mesta Bratislavy - 1994
Cena Bartók-Pásztory / Bartók-Pásztory Díj - 1994
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy - 1997
Čestný kríž pre vedu a umenie Rakúskej republiky I. triedy / Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der Republik Osterreich - 1997
čestný člen Maďarskej akadémie umení - 2000

Ľudovít Rajter zomrel v Bratislave 06.07.2000

27. 7. 2006 pri príležitosti 100. výročia Rajterovho narodenia venovalo Hudobné centrum pamätnú tabuľu. Slávnostne ju odhalili na dome dirigenta, skladateľa a pedagóga v Bratislave na Fándlyho ulici č. 1.


Súbor nenajdený
Chcete byť informovaní o naších novinkách? Prihláste sa do e-mailového spravodaja.
Vlož kód: 1949 
Powered by Webcredit s.r.o.
Copyright 2009-2019. SLOVART MUSIC s.r.o.
tel.: +421(0)905 844 280  |  e-mail: info@slovartmusic.sk