Slovart Music
Slovensky
English
Slovart Music
Novinky
Katalóg
Interpréti
Skladatelia
Podujatia
Objednávka
Služby
O nás
Kontakt
Kde kúpiť naše CD
Adoremus

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS bol založený v roku 1992 ako celoslovenské vokálne teleso s dramaturgickým zameraním na sakrálnu hudbu. Zbor pracuje formou sústredení pod umeleckým vedením dirigenta Mgr. Dušana Billa, profesora cirkevnej hudby bratislavského konzervatória. Hlasovým pedagógom zboru je Dr. Oľga Šimová. Slovenský spevácky zbor ADOREMUS ma sidlo v meste Vráble, je občianskym združením.
ADOREMUS buduje svoj repertoár s akcentom na široký záber do historicko-štýlového vývoja duchovnej hudby

(gregoriánsky chorál, "polyphónia sacra", slovanské bohoslužobné spevy východného obradu, černošské spirituály, naše i inonárodné duchovné piesne, vokálno-inštrumentálne diela). V poslednom období sa venujeme hlavne interpretácii sakrálnej hudby vokálnej polyfónie starých majstrov (Palestrina, Victoria, Lasso, Despres, Hassler,...)  a sakrálnym skladbám skladateľov 20. storočia (Biebl, Duruflé, Tučapský, Aguiar,....). Jednou z dominánt zboru je aj uvádzanie diel slovenských skladateľov od prvých zachovalých pamiatok až po súčasnú tvorbu ( Zarewutius, Trnavský, Rajter...) Od svojho vzniku zbor uskutočnil množstvo koncertných vystúpení - úspešne sa predstavil na mnohých medzinárodných festivaloch, účinkoval vo väčšine slovenských miest, koncertoval v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Poľsku. Nahrával v Slovenskom rozhlase, spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice, s americkým dirigentom Barry H. Kolmannom, so sólistami P. Mikulášom, T. Paládiovou, I. Pasekom ako i ďalšími koncertnými umelcami a skladateľmi. V roku 1998 vzniklo v zbore komorné združenie spevákov OCTET ADOREMUS, ktoré je jeho súčasťou.  Okrem koncertnej činnosti Slovenský spevácky zbor ADOREMUS vykonáva činnosť aj v oblasti liturgickej, výchovno-vzdelávacej a edičnej. Účinkuje na bohoslužbách a významných cirkevných slávnostiach, organizuje celoslovenské školenia cirkevných hudobníkov. V roku 1995 založil a tri roky vydával štvrťročník ADOREMUS - časopis o duchovnej hudbe. Jeho pokračovateľom je časopis ADORAMUS TE.
Tradícia sakrálnej hudby patrí u všetkých kultúrnych národov sveta k pokladom neoceniteľnej hodnoty, ktorý treba chrániť a zveľaďovať pre ďalšie generácie. Slovenský spevácky zbor ADOREMUS chce svojou činnosťou prispievať k živeniu a pestovaniu tejto tradície.


Cantate domino
Cantate domino
    
Chcete byť informovaní o naších novinkách? Prihláste sa do e-mailového spravodaja.
Vlož kód: 1350 
Powered by Webcredit s.r.o.
Copyright 2009-2019. SLOVART MUSIC s.r.o.
tel.: +421(0)905 844 280  |  e-mail: info@slovartmusic.sk